Radar Vrije Tijd

Wanneer ontmoet je (nieuwe) mensen en maak je vrienden? En wanneer kun je leuke dingen doen? Precies, in je vrije tijd.

Vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking staat door veranderingen in de zorg in toenemende mate steeds meer in het licht van integratie, participatie en een volwaardig burgerschap. Onze missie is het bieden van passende vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking, liever benoemd als mensen met niet alledaagse mogelijkheden. Onze vrijetijdsbesteding is gericht op maatschappelijke participatie en integratie.

Radar Vrije Tijd organiseert allerlei leuke (club)activiteiten midden in de samenleving voor mensen met een beperking. Activiteiten in de breedste zin des woords; van uitstapjes, dagtochten, disco's en concertbezoeken, tot sport- en spelactiviteiten. Daar waar kan duiken wij met cliënten gewoon in evenementen en activiteiten midden in de samenleving. Daar waar nodig organiseren wij voor hun een passend vrijetijdsaanbod.

Door de inzet van ruim 120 vrijwilligers kunnen wij dit gevarieerd vrijetijdsaanbod aanbieden. Onze vrijwilligers zijn gemotiveerd, enthousiast en hebben uiteraard affiniteit met de doelgroep. Zij kunnen via ons workshops volgen om zich te ontwikkelen en om hun ervaringen onderling te delen. Tijdens hun vrijwilligerswerk zijn wij altijd bereikbaar. Vrijwilligers worden indien gewenst gecoacht.
Voor hun vrijwilligerswerk krijgen zij een kleine vergoeding. Echter horen wij heel vaak van vrijwilligers terug dat de dankbaarheid die ze vinden/krijgen in hun vrijwilligerswerk van onschatbare waarde is.

Vragen over ons aanbod? Neem contact met ons op.
In de rechterkolom staan de gegevens.

O ja, vergeet onze Facebookpagina niet te liken.


Monique Hollanders
Coördinator Radar Vrije Tijd

Klik in het menu links om een activiteit te kiezen.

Heb je vragen, neem contact op met

Radar Vrije Tijd
Randwycksingel 35
6229 EG Maastricht
088 - 350 5081
vrijetijd@radar.org

 RadarVrijeTijd