CLIËNTENRAAD

Vergaderen, meedoen en meedenken binnen Radar

Samenwerking met de CCR

Danny vertelt over de samenwerking tussen Cliëntenweb en de Centrale Cliëntenraad:
Ik werk bij het Clientenweb.
We werken veel samen met de CCR (dat is de Centrale Cliëntenraad).
Het is helemaal super want samen zijn wij sterk....
Lees HIER verder

Augustus 2022


Radar maatjes

De Clusterraden Cliënten en Centrale Cliëntenraad Cliënten willen graag meer contact met de achterban. De achterban zijn jullie, de cliënten die zorg krijgen van Radar.
De raden hebben formulieren gemaakt. De formulieren heten Radar maatjes. Op de Radar maatjes kun je een vraag stellen aan de Clusterraad cliënten of aan de Centrale Cliëntenraad cliënten.

Klik HIER voor meer informatie of
Formulier Vraag aan de Clusterraad cliënten
Formulier Vraag aan de CCR cliënten
Formulier Antwoord van de achterban

Juni 2022


Nieuwsbrief medezeggenschap

De afgelopen maanden zijn de managers, interne coaches en de ambtelijk secretarissen Medezeggenschap hard aan het werk geweest om clusterraden cliënten te vormen. 
Er zijn maar liefst 6 clusterraden cliënten gevormd.
De eerste bijeenkomsten zijn in juni en juli al geweest. 

Klik HIER om de nieuwsbrief met foto's te bekijken.

Oktober 2021


Ondertekenen

In juli 2020 is er een nieuwe wet in werking getreden. Dit is de WMCZ 2018 en betekent Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. In deze nieuwe wet staan een aantal nieuwe regels.
Er is een nieuwe medezeggenschapsregeling en een nieuw huishoudelijk reglement. Wat dat betekent kun je in dit verslag lezen.

Klik HIER om er meer over te lezen

Oktober 2021 


Praatstok

Tijdens de vergaderingen van de Centrale Cliënten Raad en de Cluster Raden worden belangrijke onderwerpen besproken.

Om te voorkomen dat iedereen door elkaar praat, of mensen niet aan het woord komen, heeft de Centrale Cliënten Raad een praatstok gemaakt. 

Klik HIER om er meer over te lezen

Oktober 2021


Kennismaking clusterraad

Cluster Maastricht is een paar maanden geleden gestart met een hele nieuwe clusterraad.
Niet alleen de clusterraad cliënten is nieuw, ook de clusterraad ouders/verwanten heeft nieuwe leden. Dat was reden genoeg om over en weer kennis te maken.

Klik HIER om het verslag te lezen

Oktober 2021


Hey jij daar! Wij zijn op zoek naar jou…

We zoeken nieuwe leden voor de Centrale CliëntenRaad Cliënten.
De Centrale CliëntenRaad komt op voor de belangen van alle cliënten van Radar.
In de Centrale CliëntenRaad mag je meedenken, meepraten en meebeslissen over onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten van Radar. Dat is héél belangrijk.

Klik HIER om te weten hoe je lid kunt worden.

September 2021


Heb jij de kaart al gekregen?

Meepraten, meedenken en meebeslissen.

De deelraden worden clusterraden.

Doe jij ook mee?
Heb je vragen of wil je meedoen? Klik dan HIER

Maart 2021

-


Van deelraad cliënten naar clusterraad

Er gaat iets veranderen. De deelraden worden clusterraden. 

Je vergadert dan met cliënten uit andere voorzieningen uit jouw buurt. 
Zo kunnen jullie van elkaar leren en meepraten, meedenken en meebeslissen.

Klik HIER om er meer over te lezen.

Maart 2021


Nieuwsbrief medezeggenschap

In de afgelopen tijd zijn veel deelraden niet actief geweest door Corona. Maar gelukkig kan er nu wel weer vergaderd worden. Marion en Veronique zijn nu kennis aan het maken met alle deelraden. 

Wil je lezen waar de raden mee bezig zijn?

Klik dan HIER om verder te lezen.

-


Veronique Doornbos

Veronique Doornbos is de tweede ambtelijk secretaris voor de medezeggenschap. Ze is een collega van Marion. Ze stelt zichzelf voor.

Klik hier om verder te lezen...

-

-


Marion Godding stelt zich voor

Marion is de nieuwe ambtelijk secretaris voor de medezeggenschap. Ze stelt zichzelf voor.

Klik hier om meer te lezen over haar.

-

-

-


Reacties (0)

Reactie toevoegen +