Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Radar niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Radar geen enkele aansprakelijkheid.

Op de inhoud van de webpagina’s van Radar en op het logo van Radar rusten auteursrechten. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Radar.

Op deze site komen links naar externe websites voor. Radar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op andere websites linken naar pagina’s van de Radar website is toegestaan op voorwaarde dat dit de reputatie van Radar niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Radar toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar: communicatie@radar.org.