Colofon

Copyright © 2014 Stichting Radar

Afdeling Marketing en Communicatie
Randwycksingel 35
6229 EG Maastricht
tel. 088 - 350 5000

Website ontwerp: B2B Maastricht

Webdevelopment: Ivengi Maastricht

Fotografie: Philip Driessen (m.u.v. Radar Live)

Niets van deze website mag zonder toestemming van Radar worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook.